Akademia Recyclingu

Akademię Recyklingu stworzono dla potrzeb edukacji społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych działających w newralgicznym i specyficznym sektorze gospodarki tj sektorze gospodarki odpadami, w celu stworzenia „społeczeństwa recyklingu”. Celem głównym twórców Akademii Recyklingu jest dostarczenie krajowym przedsiębiorstwom wiedzy z zakresu światowych trendów i technologii w branży zagospodarowania…

USTAWA o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową

USTAWA o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową W styczniu rząd przyjął rozporządzenie wykonawcze do ustawy f-gazowej ( o substancjach zubożających warstwę ozonową – w skrócie SZWO oraz o niektórych fluorywanych gazach cieplarnianych Nowa ustawa nakłada m.in. obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń (prowadzonym przez Instytut…
navigate_beforePrevNextnavigate_next