Strona Główna

  • Skontaktuj się z nami

               Wastech recycling oferuje kompleksowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska  i  gospodarki odpadami przemysłowymi.

CZAS NA NOWOCZESNĄ GOSPODARKĘ ODPADAMI

Zbiórka i transport odpadów przemysłowych (w tym niebezpiecznych), Kompleksowe zarządzanie odpadami dla przedsiębiorstw. Sortowanie i recykling. Odzysk surowców wtórnych. Odzysk biologiczny i energetyczny. Bezpieczne zagospodarowanie odpadów.

CZAS NA INTELIGENTNE WSPARCIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Dzięki naszej obsłudze problem nieznajomości aktów prawnych, ich ciągłe aktualizacje oraz ich prawidłowa interpretacja nie będą stanowiły już problemu.
Powierzenie dokumentacji i sprawozdawczości wyspecjalizowanej firmie to redukcja czasu poświęconego na zgłębianie zagadnień z zakresu ochrony środowiska oraz eliminacja kosztów związanych z karami bądź podwyższonymi opłatami środowiskowymi.

TROSKA O ŚRODOWISKO NATURALNE

Budowa skutecznego i efektywnego systemu gospodarki odpadami wymaga od władz samorządowych utworzenia długoterminowej strategii na poziomie regionów. Należy rozwinąć zbiórkę selektywną, recykling, odzysk (materiałowy, biologiczny lub energetyczny) oraz zdecydować jakiego rodzaju instalacje do przetwarzania odpadów najlepiej sprawdzą się na danym terenie.

WASTECH RECYCLING TO UZNANY PARTNER

Firma Wastech recycling jest członkiem organizacji samorządu gospodarczego
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów (IRIOO)
Wastech recycling jest podmiotem uznanym i wpisanym do rejestru w GŁÓWNYM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Wystawiamy dokumenty zgodnie z Ustawą o Ochronie Środowiska oraz Ustawą o Odpadach

POZWOLENIA I DECYZJE

Współpracując z Wastech recycling macie Państwo pewność, że korzystacie z usług uznanego partnera posiadającego niezbedne zezwolenia.
W ramach współpracy otrzymujecie Państwo:

– KPO – Kartę Przekaznia Odpadów.
– Legalnie działającego Partnera posiadajacego własciwe zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami. 
– Pewność prawidłowego zagospodarowania przekazanych odpadów.
– Fachowe doradztwo.
– Możliwość przystąpienia do programu kompleksowej obsługi przedsiębiuorstwa.